logo+v_male

v4

Elektromagnetyczna aktywność żywych organizmów została odkryta już w XIX wieku, jednak dogłębne badania w tej dziedzinie zostały przeprowadzone dopiero w drugiej połowie ubiegłego wieku. Pierwszymi krokami w zastosowaniu tej wiedzy w medycynie było opracowanie metody diagnostyki ekspresowej różnych chorób na podstawie pomiaru oporu tkanek organizmu człowieka (Voll, Schimmel).

Organizm człowieka może być miejscem bytowania nawet 300 gatunków pasożytów. Większość z nich rozwija się w jelitach, ale ci intruzi mogą pojawiać się też na skórze, w wątrobie, krwi, płucach, mięśniach czy stawach.

Pasożyty mogą pozbawiać organizm niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania składników odżywczych: witamin, mikroelementów (głównie żelaza), hormonów oraz cukru. Wydzielają także do organizmu niebezpieczne toksyny, pochłaniają czerwone krwinki oraz osłabiają układ odpornościowy. W momencie osiągnięcia przez nie określonego stadium rozwojowego, powodują upośledzenie tkanek. Narządy wewnętrzne nie mogą wówczas prawidłowo funkcjonować. Drogi przedostawania się pasożytów do organizmu ludzkiego mogą być bardzo różne, najczęściej po spożyciu produktów, na których znajdują się jaja (niedomyte warzywa i owoce, nieprzegotowana woda). Do zakażenia może również dojść drogą kropelkową (kurz i pył są nośnikiem jaj pasożytów) czy przez ukąszenie owadów, najczęściej komara lub kleszcza. Ryzykowne mogą okazać się: brak higieny, korzystanie ze wspólnych sanitariatów, kontakt seksualny, uszkodzenie skóry, czy posiadanie zwierzęcia.
.

Elektromagnetyczna aktywność żywych organizmów została odkryta już w XIX wieku, jednak dogłębne badania w tej dziedzinie zostały przeprowadzone dopiero w drugiej połowie ubiegłego wieku. Pierwszymi krokami w zastosowaniu tej wiedzy w medycynie było opracowanie metody diagnostyki ekspresowej różnych chorób na podstawie pomiaru oporu tkanek organizmu człowieka (Voll, Schimmel).

 

Okazało się, że potencjał biologiczny zdrowych i chorych tkanek znacznie się różni. W latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku stworzono pierwsze aparaty, które były w stanie zarejestrować poziom potencjałów bioelektrycznych różnych narządów i tkanek organizmu. Natomiast pierwsze elektroniczne urządzenia pozwalające na przeprowadzenie diagnostyki większości schorzeń wykorzystujące tę metodę pojawiły się dopiero pod koniec lat osiemdziesiątych XX wieku. Szybko uzyskały szerokie rozpowszechnienie, dzięki wysokiej dokładności stawianej diagnozy i braku konieczności wykonywania złożonych i drogich analiz. Prawdziwym przełomem w dziedzinie badania elektromagnetycznej aktywności żywych komórek, tkanek i organizmów stały się publikacje F. Morela z 1978 roku. Dowiódł on, że każdy organizm jako całość, a także jego poszczególne narządy i tkanki emitują niewielkie drgania elektromagnetyczne w szerokim spektrum. Każda komórka posiada błonę, na której powstaje różnica potencjałów. Komórka znajduje się w stałym ruchu, przez co błona wciąż wibruje, co wytwarza pole elektromagnetyczne dysponujące określonymi parametrami (częstotliwość, amplituda itd.). Jednakowe komórki emitują jednakową częstotliwość. Na skutek nakładania się jednakowych drgań powstaje efekt biorezonansu. Każdy żywy organizm, w tym czynniki chorobotwórcze (wirusy, bakterie, pasożyty) również stanowią źródło takich drgań.
Dlatego podczas powstawania jakiejkolwiek choroby u człowieka pojawiają się dodatkowe drgania elektromagnetyczne. Są to tak zwane patologiczne drgania elektromagnetyczne wywołane przez szkodliwe mikroorganizmy, które naruszają fizjologiczną równowagę organizmu ludzkiego. Morel jako pierwszy zaproponował możliwość nie tylko rejestracji biopotencjałów, lecz również oddziaływania na organizm człowieka, patogeny i pasożyty sygnałami elektromagnetycznymi o zbieżnej konfiguracji. Opierając się na prawach fizyki dowiódł, że oddziałując na człowieka słabymi falami elektromagnetycznymi o określonej charakterystyce, można wywołać wzmocnienie biopotencjału komórek organizmu. Natomiast oddziałując na pasożyta powoduje osłabienie potencjału jego komórek włącznie z jego śmiercią. W ten sposób zrodził się nowy kierunek w medycynie – terapia biorezonansowa, czyli BRT.

Znaczny wkład w rozwój teorii Morela i opracowanie metod terapii biorezonansowej wniosły badania znanej badaczki amerykańskiej Huldy Clark. Przez długi czas prowadziła ona badania w dziedzinie rejestracji potencjałów biologicznych człowieka i możliwości zwrotnego oddziaływania pól elektromagnetycznych o zbieżnych parametrach na organizm. W 1988 roku udało jej się stworzyć urządzenie, które pozwoliło na analizę elektromagnetycznych biorezonansów narządów i tkanek organizmu człowieka, a także na określenie biopotencjałów różnych mikroorganizmów patogennych, pasożytniczych robaków i owadów. Podczas prób urządzenia zaskoczona była, ile pasożytów i mikroorganizmów patogennych bytuje w organizmie człowieka. Nie jest tajemnicą, że tradycyjne metody diagnostyki nie pozwalają na skuteczne diagnozowanie wielu schorzeń, a tym bardziej na wykrycie pasożytów, które nauczyły się niezauważalnie żyć w ciele człowieka. Z reguły udaje się wykryć odchylenia, dopiero gdy doszło już do poważnych zaburzeń w organizmie. Co więcej, lekarze zazwyczaj ustalają i leczą same objawy, a prawdziwe przyczyny tych zaburzeń w większości przypadków pozostają niezauważalne.

Kolejnym etapem prac były próby stworzenia urządzenia do terapii rezonansowej. W budowie i działaniu urządzenia do terapii rezonansowej nie ma nic skomplikowanego. Przed rozpoczęciem leczenia ustala się parametry promieniowania elektromagnetycznego emitowanego przez określone pasożyty lub rodzaj mikroorganizmów patogennych. Potem w celu leczenia biorezonansem urządzenie nastraja się odpowiednio do uzyskanych danych. Parametry „leczniczych” fal dobiera się w taki sposób, by podczas ich nakładania na promieniowanie patogenne, dochodziło do jego osłabienia. W efekcie zostaje zaburzona fizjologia komórek patogennych (na przykład bakterii lub komórek pasożyta), przy długotrwałym stosowaniu takiego leczenia komórki patogenne giną. Przy czym dla człowieka takie oddziaływanie jest bezpieczne: siła emisji urządzenia jest niezwykle mała (przecież biopotencjały mają bardzo małe napięcie), a jego parametry nie wpływają na tkanki organizmu ludzkiego. Przy prawidłowym doborze częstotliwości chorzy już po kilku pierwszych seansach leczenia czują się znacznie lepiej. Cykl leczenia zależy od samej choroby oraz od czynnika ją powodującego. Z reguły składa się z kilku dni do kilku miesięcy. Skuteczność terapii biorezonansowej jest bardzo wysoka. Leczeniu biorezonansem poddają się nawet te schorzenia, które bardzo trudno wyleczyć metodami tradycyjnymi, lub w ogóle tymi metodami leczyć się nie da. Terapia biorezonansowa sprawdza się w leczeniu chorób przewlekłych. Rzecz w tym, że tacy pacjenci trafiają do lekarza w czasie zaostrzenia, w placówkach medycznych ostre objawy choroby są tłumione, lecz czynnik wywołujący chorobę pozostaje w organizmie pacjenta, którego czeka kolejny atak choroby i przewlekłe zatrucie metabolitami flory patogennej. Świetne efekty leczenia biorezonansem uzyskuje się też u osób, które z jakichś powodów nie mogą uzyskać tradycyjnego leczenia, a biorezonans stał się dla nich prawdziwym zbawieniem. Większość lekarstw alopatycznych to skomplikowane związki chemiczne, które mogą wywoływać ciężkie alergie, zatrucia, naruszenie czynności wątroby i innych narządów, a do tego mają masę skutków ubocznych.

 

.

VitronMed to urządzenie o szerokim wyborze programów do terapii częstotliwościowo – rezonansowej (BRT).

 

Programy te pozwalają z wysokim stopniem skuteczności i bezpieczeństwa kompleksowo rozwiązywać cały szereg problemów medycznych, kosmetologicznych, z zakresu medycyny sportowej, weterynarii i rekreacji, włącznie z tymi, w przypadku których bezsilne są tradycyjne metody terapii. Terapia z wykorzystaniem urządzenia VitronMed jest prosta i może być z powodzeniem prowadzona w warunkach domowych, bez potrzeby wykonywania specjalistycznych kursów. Nie jest konieczna również wiedza z zakresu parazytologii czy medycyny, aby prowadzone terapie były całkowicie bezpieczne. U podstaw działania aparatu VitronMed leży oddziaływanie drgań elektromagnetycznych o określonej częstotliwości, kształcie i amplitudzie ukierunkowane na różne postaci czynników chorobotwórczych. Częstotliwości w urządzeniu VitronMed są tak zaplanowane, aby odpowiadały konkretnym, charakterystycznym częstotliwościom danego patogenu, a ponieważ są podzielone na ok. 200 programów mogą obejmować szeroki wachlarz flory patologicznej. Każdy z programów stanowi określone pasmo spektrum patologicznego, bądź też zbiór częstotliwości obejmujących odpowiednią grupę czynników chorobotwórczych (np. program ogólny ukierunkowany na całą grupę bakterie chorobotwórczych), co pozwala prowadzić skuteczną terapię szeregu schorzeń i związanych z nimi syndromów, przyspieszać wydalanie toksyn, jak również produktów metabolizmu flory patogennej. Terapia biorezonansowa jest skuteczną i bezpieczną metodą leczenia i profilaktyki wielu schorzeń, których przyczyną są czynniki zakaźne. Terapia pozwala na istotne zmniejszenie konieczności stosowania terapii farmakologicznej lub nawet na jej całkowite uniknięcie. Pod wpływem terapii częstotliwościowo – rezonansowej zablokowaniu ulega układ enzymatyczny, a także procesy oddychania komórkowego mikroorganizmów patogennych, co prowadzi do szeregu zaburzeń metabolicznych, a w konsekwencji obniża ich zdolności chorobotwórcze oraz ich toksyczność. W efekcie obniżenia aktywności procesów biochemicznych w mikroorganizmach zaburzeniu ulegają wszystkie ich procesy życiowe i stają się one łatwym celem dla układu immunologicznego człowieka, ponieważ nie są w stanie już tak skutecznie się ukrywać. Ponadto podczas oddziaływania częstotliwościami na związki chemiczne patogenów chorobotwórczych ma miejsce gwałtowne nasilenie drgań i w konsekwencji zerwanie połączeń chemicznych, co prowadzi do śmierć mikroorganizmów. Aby stłumić czynności życiowe określonych czynników chorobotwórczych wcale nie trzeba wprowadzać do organizmu antybiotyku, środków antypasożytniczych lub preparatów przeciwgrzybicznych, czyli stosować szkodliwych dla zdrowia metod terapii farmakologicznej. Znając częstotliwości aktywności metabolicznej określonych czynników chorobotwórczych, można oddziaływać na nie wahaniami częstotliwości, które będą zakłócać ich własne rytmy, a tym samym tłumić ich zwykłą aktywność życiową. Mówiąc obrazowo zadaniem takiej terapii jest doprowadzenie do deaktywacji grzybów, wirusów, bakterii, pierwotniaków, helmintów poprzez emisję specyficznych częstotliwości, i zapewnienie wydalenia powstałych w efekcie ich śmierci toksyn, bez szkody dla organizmu. Wszystkie te zmiany w końcowym efekcie prowadzą do wyginięcia czynników chorobotwórczych. Jednak po ich wyginięciu do krwi i limfy dostaje się ogromna ilość fragmentów mikroorganizmów i ich endotoksyn, co wywołuje intoksykację z szeregiem charakterystycznych objawów w postaci: bólu głowy, nudności, bólu mięśni i stawów, zawrotów głowy, wysypek, osłabienia i senności. Im więcej było czynników wywołujących infekcje w organizmie pacjenta, im intensywniejsza była ich działalność i sam proces leczenia, tym silniejsza występuje intoksykacja, i tym jaskrawiej objawiają się jej symptomy. W trakcie standardowego seansu leczniczego trwającego od 40 do 60 minut ulegają osłabieniu mechanizmy obronne mikroorganizmów patogennych, zmniejsza się ilość wytwarzanych przez nie toksyn, a co za tym idzie wspomagany jest układ immunologiczny organizmu tak, by rozpoznawał i eliminował mikroorganizmy patogenne na poziomie tkankowym i komórkowym. Jednocześnie flora symbiotyczna zajmuje swą naturalną niszę w organizmie człowieka wypierając mikroflorę patogenną. Pełne uwolnienie organizmu od wyżej wymienionych czynników chorobotwórczych, a także trwała remisja przebiegu chorób przewlekłych, przy przestrzeganiu metodyki leczenia, następuje w ponad 94% przypadków.

VitronMed jest skuteczny nie tylko w przypadku usuwania patogenów, ale również w normalizacji funkcji naszych narządów i całego organizmu. W latach 50’ XX wieku niemiecki fizyk W. Schuman zauważył, że pomiędzy Ziemią a jonosferą powstają stałe fale elektromagnetyczne o bardzo niskich częstotliwościach. Wszystkie żywe komórki na Ziemi są połączone ze sobą właśnie tymi falami elektromagnetycznymi. Fale te i rezonans jaki między nimi zachodzi są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania zegara biologicznego, a to znaczy że są niezbędne do wszystkich funkcji życiowych naszego organizmu. Brak tych fal lub zaburzenia ich odbierania mogą powodować bóle głowy, kłopoty z pamięcią, kłopoty z orientacją w przestrzeni, zaburzenia snu, czy stres bez wyraźnej przyczyny. Fala Schumana jest bardzo zbliżona do rytmu alfa mózgu człowieka. Nasz mózg wysyła fale alfa w stanie spoczynku, kiedy człowieka jest odprężony, zrelaksowany. Ponieważ fale Schumana są tak zbliżone do fal alfa, zauważyć można pozytywnych ich wpływ na obszary mózgu, które odpowiedzialne są za odczuwanie emocji takich jak zadowolenie, przyjemność. Obszar ten jest również odpowiedzialny za zapamiętywanie i uczenie się. Obecnie z powodu dziury ozonowej, dużej liczby telefonów komórkowych, odbiorników radiowo – telewizyjnych i wszystkich tych urządzeń, które emitują fale elektromagnetyczne, odbiór dobroczynnych fal Schumana jest utrudniony a czasem wręcz niemożliwy. Dzięki urządzeniu VitronMed możemy „naładować” organizm człowieka potrzebnymi do dobrego funkcjonowania falami Schumana.

Należy podkreślić, że metoda terapii biorezonansowej jest jedyną tak skuteczną, a przede wszystkim bezpieczną metodą leczenia całego spektrum objawów i czynników chorobotwórczych, które stoją za tymi objawami. Terapia nie ma żadnych skutków ubocznych, jakie powstają często przy stosowaniu leków zapisywanych przez lekarzy medycyny konwencjonalnej. Obecnie każdego dnia wykonuje się 1’000’000 terapii przy użyciu BRT na terenie całej Europy . Ponieważ terapia BRT jest nieinwazyjna i całkowicie naturalna nie wpływa na standardowe metody leczenia czy stosowaną homeopatię, ale może nawet zwiększyć ich skuteczność. Podczas terapii BRT przy pomocy urządzenia VitronMed pacjent styka się z prądem elektrycznym nie większym, niż podczas mówienia do mikrofonu lub słuchania muzyki przez słuchawki. Terapia biorezonansowa jest szczególnie skuteczna w przypadkach, kiedy osiągnięcie sukcesu terapeutycznego metodami tradycyjnymi jest niemożliwe lub wiąże się ze znacznymi nakładami czasu i finansów. Urządzenie VitronMed do terapii BRT jest nowoczesne, bezpieczne, skuteczne i doskonale nadaję się do wykorzystania w warunkach domowych.

O metodzie


Elektromagnetyczna aktywność żywych organizmów została odkryta już w XIX wieku, jednak dogłębne badania w tej dziedzinie zostały przeprowadzone dopiero w drugiej połowie ubiegłego wieku. Pierwszymi krokami w zastosowaniu tej wiedzy w medycynie było opracowanie metody diagnostyki ekspresowej różnych chorób na podstawie pomiaru oporu tkanek organizmu człowieka (Voll, Schimmel).

Wszelkie prawa zastrzeżone – vitronmed.pl